Inloggen
Winkelmandje

Verzending & Retourneren

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht tot herroepen overeenkomstig de volgende bepaling, waarbij een consument een natuurlijk persoon is die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die buiten zijn gebruikelijke bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Ontbinden

Herroepingsrecht

U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de eindartikelen in ontvangst heeft of hebben genomen.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dient u ons,

Contactinformatie:

Koeman Flowerbulbs B.V.
Hemmerbuurt 36
1607 CJ Hem (Nederland)
 

Contactformulieren:


KvK-nummer: 75183153 Kamer van Koophandel
 
Nederland: BTW NL860173744B01
Engeland: VAT: GB340876784
België: BTW: BE0734778562
Duitsland: UST-IdNr DE11659375886
Frankrijk TVA: FR62853680171
Italië: Partita IVA: IT00243029998
 

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per brief, telefax of e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te ontbinden. U kunt daarvoor het bijgevoegde modelformulier voor herroepen gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om te voldoen aan de beperking van de annuleringstermijn, volstaat het dat u de kennisgeving van annulering vóór het verstrijken van de annuleringstermijn verzendt.

 

Gevolgen van de annulering

 

Indien u deze overeenkomst ontbindt, zullen wij alle van u ontvangen betalingen inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten omdat u een ander type levering hebt gekozen dan het goedkoopste standaard door ons aangeboden type levering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als door u gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.

U dient de artikelen onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons over de ontbinding van deze overeenkomst informeert, aan ons te retourneren of te overhandigen. Er wordt aan deze termijn voldaan indien u de artikelen voor het einde van de termijn van 14 dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de artikelen.

U bent alleen dan aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de artikelen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de artikelen die niet noodzakelijk is om de staat, de eigenschappen en de werking van de artikelen te controleren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van artikelen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zal worden overschreden.

  
Snelle levering
  
  Persoonlijke klantenservice
  
  Scherpe prijzen

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen